การตัดแผ่นยางฉนวนไฟฟ้าจะมีผลต่อค่าไฟฟ้าจริงหรือ ??

หลายคนสงสัยว่าการตัดแผ่นยางฉนวนไฟฟ้าจะส่งผลต่อค่ากระแสไฟฟ้าในแผ่นยาง ทำให้ค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้าลดลงไปจริงๆหรือเปล่า ซึ่งความจริงแล้วก็คือไม่มีผล

เพราะแท้ที่จริงแล้วค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้านั้นจะขึ้นอยู่กับสูตรยางที่ทาง Technical ได้คิดค้น และเพิ่มสารเคมีลงไปในยาง ปรับค่าทำให้ยางมีค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้าที่มากขึ้น ต้านทานการไหลผ่านของกระแสไฟฟ้าได้มากขึ้นนั้นเอง ซึ่งแผ่นยางฉนวนไฟฟ้าแต่ละแบรนด์ หรือแต่ละประเทศก็มีสูตรเฉพาะตัว ที่แตกต่างกัน ความหนาเดียวกันแต่ค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้าหรือประสิทธิภาพก็แตกต่างกัน นอกจากสูตรยางแล้ว ความหนาก็มีผลต่อค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้าอีกด้วย

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับแผ่นยางฉนวนไฟฟ้า Electrical Insulating Rubber Mat หรือผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่

Technical Engineer MB: 08 6307 7319 Email: info@ptigroups.com

By Prim Wissen ( 03 08 2019 )

PTI WISSEN TEAMS

Polytech Industry Company Limited