ซีลยางโปรไฟล์-ซีลยางเอ๊กซ์ทรูชั่น

ซีลยางโปรไฟล์ หรือซีลยางเอ๊กซ์ทรูชั่น ซีลยางที่มีหน้าตัด( Cross Section) ในรูปแบบต่างๆเช่น ซีลยางสี่เหลี่ยม , ซีลยาง e-profiles , ซีลยาง P-Profiles , ซีลยาง D-Profiles , ซีลยางD-Hollow Profiles ,ซีลยางOmega เป็นต้น ออกแบบเพื่อให้เหมาะสำหรับการใช้งานเป็นซีลยางเช่น ซีลตู้อบ ซีลยางขอบกระจก ซีลยางกันน้ำมัน ซีลยางกันควัน เป็นต้น

ซีลยางโปรไฟล์หรือซีลยางเอกซ์ทรูชั่น ผ่านการผลิตด้วยกระบวนการเอ๊กซ์ทรูชั่น ( Extrusion process ) ด้วยการนำยางคอมปาวด์ที่เตรียมไว้ไหลผ่าน Extrusion-Die ทำให้ได้ซีลยางในรูปแบบหน้าตัดต่างๆ และนำไปผ่านกระบวนการวัลคาไนล์เซชั่น ( Vulcanization ) ทำให้ยางเกิดการ X-Link คงรูปร่าง หรือการทำให้ยางสุก และผ่านการ Inspection ก่อนการนำไปบรรจุเพื่อส่งมอบให้ลูกค้านำไปใช้งานต่อไป

ท่านสามารถปรึกษา สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยางได้ที่

Technical Engineer MB: 08 6307 7319

By Prim Wissen ( 01 01 2019)

PTI WISSEN TEAMS

Polytech Industry Company Limited