ยางฟองน้ำโครงสร้าง Open-Cell VS. Closed Cell

ยางฟองน้ำโครงสร้างแบบ Closed-Cell และ ยางฟองน้ำโครงสร้างแบบOpened-Cell มีความแตกต่างกันอย่างไร

ยางฟองน้ำ Open-Cell

ยางฟองน้ำแบบ Open-Cell เป็นยางฟองน้ำที่มีโครงสร้างลักษณะเซลล์เปิด ดังภาพที่ 1 ซึ่งจะเห็นได้ว่า แต่ละเซลล์นั้นสามารถทะลุผ่านกันได้ ทำให้ไม่ว่าจะเป็นน้ำ อากาศ หรือฝุ่นก็สามารถเข้าไปอยู่หรือทะลุผ่านเซลล์ของยางฟองน้ำนั้นได้ เมื่อนำไปจุ่มน้ำยางฟองน้ำชนิดนี้ก็จะดูดซับน้ำได้ แต่เมื่อบีบน้ำก็จะไหลออกมา ซึ่งยางฟองน้ำชนิดนี้ก็จะสังเกตุได้จากยางฟองน้ำสำหรับล้างจาน หรือฟองน้ำล้างรถ ยางฟองน้ำประเภทนี้จึงไม่เหมาะสำหรับการนำไปใช้งานด้านซีล

ภาพที่ 1 ยางฟองน้ำOpen-Cell

ยางฟองน้ำ Closed-Cell

ยางฟองน้ำโครงสร้างแบบ Close-Cell เป็นยางฟองน้ำที่มีโครงสร้างแบบเซลล์ปิด ดังภาพที่ 2 นั้นหมายความว่าแต่ละเซลล์แทบจะไม่มีช่องที่จะสามารถทะลุผ่านกันได้ ไม่ว่าจะเป็น น้ำ อากาศ ฝุ่น ความชื้นไม่สามารถผ่านเข้าไปได้ และเมื่อนำไปแช่น้ำ ยางฟองน้ำชนิดนี้จะไม่ดูดซับน้ำ ทำให้ยางฟองน้ำที่มีโครงสร้างแบบ Close-Cell หรือยางฟองน้ำแบบเซลล์ปิดจึงเหมาะสำหรับการนำไปใช้งานด้านซีล ปะเก็น อาทิเช่ฯ ซีลกันน้ำ ซีลกันฝุ่น ซีลกันความร้อน ซีลกันความชื้น เป็นต้น

ภาพที่ 2 ยางฟองน้ำClosed-Cell

ยางฟองน้ำไม่ว่าโครงสร้างยางฟองน้ำจะเป็นแบบ Close-Cell หรือ Open-Cell นั้นก็จะมีวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้งานที่แตกต่างกัน ดังนั้นเราจึงความเลือกประเภทของยางฟองน้ำให้เหมาะกับวัตถุประสงค์การใช้งาน เพื่อการใช้งานที่เต็มประสิทธิภาพและคุ้มค่าสูงสุด

by SAPONG-ซาปอง. ผู้ผลิตและจำหน่ายยางฟองน้ำสำหรับอุตสาหกรรม

ท่านสามารถปรึกษา สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยางได้ที่

Technical Engineer MB: 08 6307 7319

Email : info@ptigroups.com

By Prim Wissen ( 09092019 )

PTI WISSEN TEAMS

Polytech Industry Company Limited