แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ( Electrical Insulating Rubber Mat) คือแผ่นยางต้านการไหลผ่านของกระแสไฟฟ้า ไม่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่าน แผ่นยางโดยทั่วไปมีคุณสมบัติความเป็นฉนวนไฟฟ้าแต่อาจจะไม่เพียงพอต่อการต้านทานการไหลผ่านของกระแสไฟฟ้าในระดับต่างๆได้ ดังนั้นจึงมีการผลิตแผ่นยางฉนวนไฟฟ้าเพื่อการใช้งานป้องกันไฟฟ้าดูด ไฟฟ้าระหว่างปฎิบัติงานบริเวณพื้นที่จุดเสี่ยงต่างๆอาทิเช่น หน้าตู้ MDB, Switchboard ,Switch Gear Low Voltage Panel , Medium Voltage Panel , High Voltage Panels , bus bar , Sub-Station เป็นต้น

ปัจจุบันมีการผลิตแผ่นยางฉนวนไฟฟ้าเพื่อการใช้งานปูพื้นป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้า ป้องกันไฟดูด ไฟฟ้าช็อต ต่อผู้ฎิบัติงานบริเวณพื้นที่จุดเสี่ยง และเพื่อให้เป็นไปตามกฏด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ.2558 ดังนั้นแผ่นยางฉนวนไฟฟ้าจึงมีความสำคัญมากที่จะช่วยปกป้องชีวิตของคนที่เรารัก หรือผู้ปฎิบัติงาน ดังนั้นการเลือกใช้งานแผ่นยางฉนวนไฟฟ้าจึงคำนึงถึงระดับการทนกระแสไฟฟ้า ที่เหมาะสมในพื้นที่ใช้งาน ระดับค่า Safety ของแผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ความหนา การทดสอบ ผลการทดสอบแผ่นยางฉนวนไฟฟ้า การรับแรง การรับน้ำหนัก ระดับการทนการสึกหรอ การทนน้ำมัน การทนการลามไฟ เป็นต้น และที่สำคัญก็คือการเลือกผู้จำหน่ายหรือแบรนด์สินค้าที่มีความน่าเชื่อถือมีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับแผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ที่จะช่วยแนะนำการเลือกใช้แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าอย่างถูกต้องและปลอดภัยต่อการใช้งาน

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกใช้แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าได้ที่ ElectroMer ผู้ผลิตและจำหน่ายแผ่นยางฉนวนไฟฟ้า Tel: 0982898676 ID LINE @ptirubber หรือผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่

Technical Engineer MB: 08 6307 7319 Email: info@ptigroups.com

By Prim Wissen ( 08 08 2019 )

PTI WISSEN TEAMS

Polytech Industry Company Limited