ยาง EPDM (Ethylene-Propylene Diene)

ยาง EPDM หรือยาง เอทธิลีนโพรพิลีนไดอีน (Ethylene-Propylene Diene) มีชื่อทางการค้าที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า Buna EP® เป็นยางที่สังเคราะห์มาจาก มอนอเมอร์ของเอทธิลีน (Ethylene) และโพรพิลีน (Propylene) และในขณะเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชัน จะมีการเติมมอนอเมอร์ตัวที่ 3 ลงไปเล็กน้อย นั่นคือมอนอเมอร์ของ Diene โดยทั่วไปยางชนิดนี้จะมีปริมาณของเอทธิลีนอยู่ในช่วง 45-85% mol. โดยถ้าปริมาณของเอทธิลีนสูงจะส่งผลให้ยาง EPDM มีความแข็งแรงในสภาพที่ยางไม่คงรูปสูง และเมื่อ ปริมาณของเอทธิลีนลดลง จะทำให้ยาง EPDM นิ่ม และยืดหยุ่นมากขึ้น และปริมาณของไดอีน จะอยู่ในช่วง 3-11 % mol. โดยยางชนิดนี้มีค่าการเปลี่ยนอุณหภูมิคล้ายแก้ว (Tg) อยู่ที่ประมาณ -60 ºCStructure molecule

คุณสมบัติโดยทั่วไปของยาง EPDM

  1. อุณหภูมิการใช้งาน (Service Temperature) ยาง EPDM สามารถใช้งานได้ที่ อุณหภูมิ -50 ºC ถึง +160 ºC
  2. ความยืดหยุ่น (Elasticity) ยาง EPDM มีค่าความยืดหยุ่นสูงกว่ายางสังเคราะห์อื่น ๆ ด้วยเหตุนี้ ทำให้ยาง EPDM สามารถทนต่อแรงฉีกขาดได้ดีอีกด้วย
  3. ค่าความทนต่อแรงดึง (Tensile Strength) เนื่องจากการเรียงตัวโมเลกุลภายในยาง EPDM ไม่มีระเบียบ ทำให้เกิดเป็นพอลิเมอร์อสัณฐาน ยางชนิดนี้จึงไม่สามารถตกผลึกได้เมื่อถูกยืด ทำให้ยางชนิดนี้ทนต่อแรงดึงได้ต่ำ
  4. ความทนต่อการเสื่อมสภาพ (Aging Properties) ยางEPDM มีพันธะคู่ในโมเลกุลน้อยมาก ทำให้สามารถทนต่อการเสื่อมสภาพอันเนื่องมาจากอากาศ, แสงแดด, ออกซิเจน, โอโซน และความร้อนได้ดีเยี่ยม อีกทั้งยางชนิดนี้ยังสามารถทนต่อสารเคมี กรด และ ด่าง ได้ดีอีกด้วย
  5. ความทนต่อน้ำมัน (Oil Resistance) จากโครงสร้างโมเลกุลของยาง EPDM ซึ่งเป็นโมเลกุลที่ไม่มีขั้ว ดังนั้น ยาง EPDM จึงไม่สามารถทนต่อน้ำมันได้ แต่ยางชนิดนี้สามารถทนน้ำมันไฮดรอลิคได้
  6. ความเป็นฉนวน (Insulation) ยางชนิดนี้มีค่าความต้านทานไฟฟ้าจำเพาะสูงมาก ดังนั้นจึงทำให้ยางชนิดนี้มีความเป็นฉนวนที่ดี แม้ในขณะที่อุณหภูมิสูง ยางชนิดนี้จึงเหมาะกับการนำมาผลิตเป็นยางหุ้มสายเคเบิ้ล

ผลิตภัณฑ์ EPDM

ผลิตภัณฑ์ EPDM (edit1)

เนื่องจากยาง EPDM มีความโดดเด่นเฉพาะในด้านการทนต่อสภาพแวดล้อม ออกซิเจน แสงแดด โอโซน ไอน้ำ และความร้อน ได้ดีเยี่ยม อีกทังยังมีความยืดหยุ่นสูง สามารถทน กรด ด่าง สารเคมี ได้ดี ทำให้สามารถใช้งานได้กับบริเวณ indoor และ outdoor ได้ ดังนั้น ยาง EPDM จึงนิยมนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ อาทิ เช่น แผ่นยาง EPDM ท่อ EPDM ซีลยางฟองน้ำ EPDM (EPDM sponge cord) ซีลตู้อบ ซีลยางขอบประตู หน้าต่าง ท่อยางหม้อน้ำรถยนต์ สายพานลำเรียง ฉนวนหุ้มสายเคเบิ้ล แผ่นยางมุงหลังคา ท่อ EPDM เสริมแรง เป็นต้น

 

Download: ยาง EPDM (Ethylene-Propylene Diene)

ปรึกษา และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเรา
ได้ที่ 086–307–7319
By Enjoy Wissen (20 April 2018)
PTI WISSEN TEAMS
Polytech Industry Company Limited

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s