วัสดุซับเสียง (Sound Absorber)

วัสดุซับเสียง (Sound Absorber)

วัสดุซับเสียง คือวัสดุที่ทำหน้าที่ดูดซับเสียง โดยเมื่อเสียงมาตกกระทบ จะมีการดูซับเสียง ทำให้ไม่เกิดเสียงสะท้อนกลับ ซึ่งใช้แก้ปัญหา เสียงก้อง เสียงสะท้อน ภายในอาคาร สำนักงาน ห้องประชุม ห้องอัดเสียงรวมถึงในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น ในระบบ HVAC และในระบบ automotive โดยวัสดุซับเสียงสามารถแบบออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้

1. Non porous absorber ซึ่งเป็นวัสดุที่ไม่มีรูพรุน โดยสามารถแบ่งย่อยได้อีก 2 ประเภท ดังนี้

1.1 แบบ Panel resonator ซึ่งเป็นวัสดุซับเสียงประเภทโพรง หรือช่อง โดยแต่ละช่องเรียกว่า Sound box การซับเสียงจะขึ้นอยู่กับขนาดส้นผ่านศูนย์กลางของ Sound box โดยประสิทธิภาพของการซับเสียงของวัสดุชนิดนี้อยู่ในช่วงความถี่ต่ำกว่า 1000 Hz และจะสามารถซับเสียงได้ดีที่สุดในช่วงความถี่ 100–300 Hz

1.2 แบบ Membrane เป็นวัสดุที่มีผิวหน้าเป็นเมมเบรน เช่น ยิปซัมบอร์ด โดยวัสดุชนิดนี้จะสามารถซับเสียงได้น้อยมาก และมีเสียงสะท้อนค่อนข้างสูง

2. Porous absorber เป็นวัสดุซับเสียงที่นิยมใช้กันมากในปัจจุบัน ภายในวัสดุจะประกอบด้วยรูพรุนจำนวนมาก เมื่อมีเสียงมาตกกระทบ พลังงานคลื่นเสียงจะลดทอนลงภายในรูพรุน และเมื่อวัสดุมีการสั่นสะเทือนพลังงานเสียงจะถูกเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อน ทำให้เสียงลดลง โดยวัสดุประเภท porous absorber สามารถแบ่งได้เป็น 2 รูปแบบคือ

2.1 วัสดุซับเสียงประเภทเส้นใย เนื่องจากเส้นใยมีรูพรุนจำนวนมาก ทำให้วัสดุประเภทนี้สามารถซับเสียงได้สูงมาก แต่มีข้อเสียคือ อาจเกิดการบวมพอง เมื่อสัมผัสกับน้ำ ก่อให้เกิดเชื้อรา และแบคทีเรีย ทำให้ไม่ปลอดภัยต่อสุขภาพ

2.2 วัสดุซับเสียงที่ไม่มีเส้นใย ซึ่งมีข้อดีคือ ไม่เกิดปัญหาเมื่อสัมผัสน้ำ และยังมีน้ำหนักเบา ไม่ก่อให้เกิดแบคทีเรีย ทำให้ปลอดภัยต่อสุขภาพ

Print

แผ่นโฟมยางซับเสียง HYPERSHEET ของเรา เป็นฉนวนซับเสียงชนิดเซลล์เปิด ทำมาจากแผ่นยางที่มีคุณภาพสูง ด้วยคุณลักษณะพิเศษที่ออกแบบมา เพื่อใช้แก้ปัญหาเสียงก้อง และลดเสียงสะท้อน โดยเฉพาะ เหมาะกับการใช้งานในอาคาร, ห้องประชุม, ห้องอัดเสียง และยังสามารถนำมาใช้งานได้ในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น ในระบบ HVAC และในระบบ Automotive เป็นต้น โดยวัสดุซับเสียง HYPERSHEET มีคุณลักษณะเฉพาะดังนี้

1. สามารถซับเสียงได้มากกว่า

2. ค่าสัมประสิทธิ์การดูดซับเสียงสูงสุดถึง 0.95

3. ฉนวนโครงสร้างเซลล์แบบเปิด ที่มีการเรียงตัวของเซลล์เหมาะสมต่อการดูดซับเสียง ทำให้สามารถดูดซับเสียงได้ดีในหลายช่วงความถี่ (125–4000 Hz)

4. ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคือง ไม่เป็นสารพิษต่อสิ่งแวดล้อม

5. ไม่มีเส้นใย (fiber free) ซึ่งทำให้ แผ่นโฟมยางซับเสียงไม่เกิดความชื้น ไม่เกิดเชื้อรา ไม่เป็นขุย ทำให้ปลอดภัยต่อสุขภาพ

6. คุณสมบัติกันลามไฟ (UL94V-0) ปลอดภัยต่อการใช้งาน

 

Download: วัสดุซับเสียง (Sound Absorber)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผ่นยางซับเสียงของ HYPERSHEET ได้ที่

086–307–7319

By Enjoy Wissen

28 March 2018

PTI WISSEN TEAMS

Polytech Industry Company Limited

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s