แผ่นยางกึ่งนำไฟฟ้า แตกต่างจากแผ่นยางป้องกันไฟฟ้าสถิตย์หรือไม่……..

แผ่นยางกึ่งนำไฟฟ้า แตกต่างจากแผ่นยางป้องกันไฟฟ้าสถิตย์หรือไม่……..

บ่อยครั้งที่พบว่า หลายคนเกิดการเข้าใจผิด ว่าแผ่นยางกึ่งนำไฟฟ้าและแผ่นยางป้องกันไฟฟ้าสถิตย์เหมือนกัน แต่ในความเป็นจริงแล้วนั้น แผ่นยางกึ่งนำไฟฟ้า และแผ่นยางป้องกันไฟฟ้าสถิตย์นั้นแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง โดยที่แผ่นยางกึ่งนำไฟฟ้า เป็นยางที่มีค่าความต้านทานไฟฟ้าอยู่ระหว่าง ยางฉนวนไฟฟ้า และยางนำไฟฟ้า โดยยางชนิดนี้จะยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ แต่ปริมาณน้อย ขึ้นอยู่กับปริมาณของไฟฟ้าที่ไหลผ่านเข้ามา และมีค่าการนำไฟฟ้าเชิงปริมาตรอยู่ในช่วง 104-1011 โอห์ม-เซนติเมตร ทำให้สามารถนำไฟฟ้าได้เล็กน้อย แต่ในทางกลับกันนั้น แผ่นยางป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ Top Layer Surface จะทำหน้าที่ในการถ่ายเทประจุ (Dissipative Layer) มีค่า Surface Resistivity 107-109 Ohm/Square และ ส่วน Bottom Layer Surface จะทำหน้าที่เป็นสื่อนำไฟฟ้า (Conductive Layer) มีค่า Surface Resistivity 103-105 Ohm/Square ซึ่งแผ่นยางป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ (ESD Rubber Sheet) เป็นวัสดุสำหรับป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ ที่สามารถช่วยเคลื่อนย้ายประจุและถ่ายเทประจุไฟฟ้าที่มีในวัสดุได้

semiconductive
แผ่นยางกึ่งนำไฟฟ้า (Semi-conductive Rubber Sheet)
eds
แผ่นยางป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ (ESD Rubber Sheet)

ในสภาพแวดล้อมในการทำงานของเรา ไฟฟ้าสถิตย์เป็นสิ่งที่เราต้องให้ความสนใจ นอกจากไฟฟ้าสถิตย์จะมีผลต่อคนแล้ว (เมื่อไปสัมผัสกับวัสดุประเภทตัวนำ ทำให้รู้สึกกระตุก เหมือนถูกไฟช็อต) ไฟฟ้าสถิตย์ยังส่งผลต่อกระบวนการในการผลิตด้วย

ปัจจุบันชิ้นงานอิเลคทรอนิกส์ มีขนาดเล็กลงและประสิทธิภาพที่สูงขึ้น การมีวงจรไฟฟ้ามากมายในขนาดของชิ้นงานที่เล็กลง จะส่งผลให้ชิ้นงานยิ่งไวต่อไฟฟ้าสถิตย์มากขึ้น ไฟฟ้าสถิตย์จะถูกส่งจากคนงานในสายการผลิต เครื่องมือ และอุปกรณ์อื่นๆ ไปยังชิ้นงานอิเล็คทรอนิคส์ ซึ่งมีผลทำให้คุณสมบัติทางไฟฟ้าของชิ้นงานเหล่านั้นเปลี่ยนไป อาจจะเป็นการลดคุณภาพลงหรือทำลายชิ้นงาน

ดังนั้น แผ่นยางป้องกันไฟฟ้าสถิตย์จึงสำคัญอย่างยิ่งในการนำมาใช้งาน ในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น ปูพื้นโรงพยาบาล อาคารสำนักงาน ห้องปฏิบัติการ พื้นในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป เช่น อุตสาหกรรมอิเลคทรอนิกส์ ไมโครอิเลคทรอนิกส์ อุตสาหกรรมเครื่องจักร ฯ โดย แผ่นยางป้องกันไฟฟ้าสถิต มีความหนาคือ 2 mm. มีหน้ากว้าคือ 0.6, 1.0, และ 1.2 m. โดยมีสีให้เลือก คือ Dark green (เขียวเข้ม), Light green (เขียวอ่อน), และ Beige (เบจ) โดยแผ่นยาง ESD มีคุณสมบัติเฉพาะแสดงดังตาราง “PHYSICAL PROPERTIES OF EDS RUBBER SHEET”

Untitled-1
PHYSICAL PROPERTIES OF EDS RUBBER SHEET

(อ้างอิงจาก https://electromerpti.com/)

 

Download:  แผ่นยางกึ่งนำไฟฟ้า แตกต่างจากแผ่นยางป้องกันไฟฟ้าสถิตย์หรือไม่

ปรึกษา และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ Electromer

ได้ที่ 086–307–7319

By Enjoy Wissen (30 April 2018)

PTI WISSEN TEAMS

Polytech Industry Company Limited

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s