ลูกกลิ้งยาง (Rubber rollers)

ลูกกลิ้งยางจัดเป็นอุปกรณ์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรมผลิตกระดาษ อุตสาหกรรมการพิมพ์ อุตสาหกรรมสิ่งทอ และอุตสาหกรรมผลิตแผ่นพลาสติก เป็นต้น โดยลูกกลิ้งยางนั้นจะมีหน้าที่ในการลำเรียง การกดทับ และการรองรับหรือการกระจ่าย วัสดุต่าง ๆ สมบัติเด่นของลูกกลิ้งยาง คือมีสัมประสิทธิ์ความเสียดทานที่สูง (High coefficient of friction) สามารถคืนรูปเดิมได้เร็วเมื่อถูกทำให้เสียรูปไป (resiliency) ต้านทานสารเคมีได้ดี (solvent resistance) และทนต่อการขีดข่วน (abrasion resistance) ในบางกรณีลูกกลิ้งยางอาจมีลักษณะเฉพาะบางอย่างเพื่อวัตถุประสงค์การใช้ที่หลากหลาย เช่น การเป็นตัวนำไฟฟ้าหรือการเป็นฉนวนไฟฟ้า การมีสมบัติทางพื้นผิวแบบ high-release material หรืออาจจะมีลักษณะของพื้นผิวที่มีลายหรือการเซาะร่อง และการมีลักษณะโค้ง เป็นต้น

roller3

      ในการผลิตลูกกลิ้งยางนั้นจะเริ่มจากการเลือกยางเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน และทำการผสมยางกับสารเคมีต่าง ๆ ที่เหมาะ หลังจากนั้นจะนำยางที่ผสมแล้วมาห่อหุ้มแกนของลูกกลิ้งยางที่ทำจากจากโลหะ หรือวัสดุต่าง ๆ ที่มีความแข็งแรง โดยวิธีการหุ้มยางบนแกนลูกกลิ้งนั้นจะประกอบไปด้วย 4 วิธีคือ

1. Plying method
2. Extrusion method
3. Press method
4. Casting method

Plying method คือการนำแผ่นยางขนาดใหญ่ที่ผ่านการผสมแล้วมาผันรอบแกนลูกกลิ้งยาง Extrusion method คือยางที่ผ่านการผสมด้วยเครื่อง extruder จะถูกนำมาพันที่แกนของลูกกลิ้งยาง Press method คือยางที่ผสมแล้วจะถูกอัดเข้าไปใน mold โดยจะมีแกนของลูกกลิ้งอยู่ข้างใน Casting method คือวิธีที่ใช้สำหรับ polyurethane โดยตัวของเหลวที่ใช้ทำ polyurethane นั้นจะถูกฉีดเข้าไปใน mold ที่มีแกนลูกกลิ้งอยู่  โดยเมื่อยางผ่านกระบวนการอย่างใดอย่างหนึ่งที่กล่าวมาข้างต้นแล้วจะถูกทำให้แข็งตัวและคงรูปด้วยกระบวนการวัลคาไนเซชัน หรือพอลิเมอไรเซชันสำหรับ polyurethane หลังจากนั้นลูกกลิ้งยางจะถูกทำให้เรียบหรือมีลายด้วยวิธีต่าง ๆ

       ยางที่นิยมนำมาทำลูกกลิ้งยางนั้น คือ ยางธรรมชาติ (natural rubber) ซึ่งมีสมบัติเด่นในเรื่องการทนต่อการขีดข่วน การทนต่อการฉีกขาด และมีสมบัติการคืนรูปที่ดีเมื่อถูกทำให้เสียรูป แต่ยางธรรมชาติมีข้อจำกันในเรื่องการทนต่อน้ำมัน ozone และสารเคมีต่าง ๆ ซึ่งลูกกลิ้งยางที่ทำมาจากยางธรรมชาตินั้นจะถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมการพิมพ์ และอุตสาหกรรมกระดาษ เป็นต้น ยาง NBR (acrylonitrile butadiene rubber) เป็นยางสังเคราะห์ที่มีสมบัติการทดต่อการขีดข่วนและการฉีกขาดปานกลาง แต่มีสมบัติการทนต่อน้ำมันที่ดี ดังนั้นยางชนิดนี้จึงมักถูกนำไปใช้ทำลูกกลิ้งยางในอุตสาหกรรมการผลิตไม้ การ coating และ metal decorating เป็นต้น polyurethane จัดเป็นพลาสติกตัวเดียวที่มีความสำคัญในการผลิตลูกกลิ้งยางเป็นอย่างมาก โดย polyurethane นั้นมีคุณสมบัติ ที่เด่นในเรื่อง การต้านทาน ozone การทนต่อการกดทับ การทนต่อการขีดข่วน และการทนต่อการฉีกขาดที่ดี ซึ่ง polyurethane นิยมนำมาใช้ทำลูกกลิ้งยางในการผลิตกระดาษ และการผลิตไม้เป็นต้น นอกจากนี้แล้วยังมียางอีกหลายชนิดที่นิยมนำมาผลิตลูกกลิ้งยาง เช่น silicone rubber( ยางซิลิโคน) , chlorosulphonated polyethylene rubber (ลูกกลิ้งยาง CSM), hydrogenated nitrile butadiene rubber (ลุกกลิ้งยาง HNBR) , fluorocarbon rubber (ลูกกลิ้งยางไวตัน) , ethylene propylene diene rubber (ลุกกลิ้งยางอีพีดีเอ็ม) และ chloroprene rubber (ลูกกลิ้งยางนีโอพรีน , ลูกกลิ้งยาง CR)  เป็นต้น

ไฟล์แนบ Rubber roller

ลิงค์วีดีโอ Rubber roller

ปรึกษาและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลูกกลิ้งยาง และผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับยางได้ที่  Tel: 086 307 7319

By Ryan Wissen 21 July 2018
PTI WISSEN TEAM
Polytech Industry Company Limited

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s