ยางฟองน้ำ (Sponge Rubber)

ยางฟองน้ำ ( Sponge Rubber) เป็นยางที่มีลักษณะนิ่มและมีความยืดหยุ่นสูงและคืนตัวได้ดี เนื้อยางฟองน้ำ มีลักษณะเป็นรูพรุน ซึ่งลักษณะความเป็นรูพรุนนี้มีทั้งแบบ Open-Cell หรือเซลล์เปิด และ แบบ Closed-Cell หรือเซลล์ปิด ซึ่งก็จะขึ้นอยู่กับลักษณะของการนำไปใช้งานนั้นๆ