ลูกกลิ้งโพลิยูริเทรน

           โพลิยูริเทรน เป็นวัสดุที่มีสมบัติการทนต่อการขัดสีที่สูงมาก (Abrasion resistance) และเป็นวัสดุที่สามารถทำให้มีความแข็งคล้ายไม้หรืออ่อนคล้ายฟองน้ำได้ โดยค่าความแข็งจะวัดเป็นหน่วย ชอร์ (Shore) ซึ่งจะมีค่าอยู่ในช่วง 30 Shore OO ถึง 75 Shore D ดังนั้น โพลิยูริเทรนจึงมีความเหมาะสมอย่างมากในการนำมาใช้เป็นวัสดุห่อหุ้มแกนลูกกลิ้งด้วยคุณสมบัติการทนต่อการขัดสีที่สูง จึงทำให้ลูกกลิ้งที่ทำมาจากโพลิยูริเทรนนั้นมีความทนทานต่อการใช้งานที่สูง ดังนั้น ลูกกลิ้งโพลิยูริเทรนจึงถูกนำมาใช้เป็น ลูกกลิ้งสำหรับขับเคลื่อนเครื่องจักร (Drive rollers) ลูกกลิ้งสำหรับบังคับวัสดุให้ไหลไปตามทาง (Guide rollers) หรือลูกกลิ้งที่ใช้สำหรับลำเลี่ยงวัสดุต่าง ๆ (Conveyor rollers) เป็นต้น นอกจากสมบัติการทนต่อแรงขัดสีแล้ว ลูกกลิ้งโพลิยูริเทรน ยังมีสมบัติอื่นที่สำคัญอีกเช่น

  1. การทนต่อแรงฉีกขาด (Tear resistance)
  2. การทนต่อการรับน้ำหนักโดยไม่ฉีกขาด (Load bearing resistance)
  3. เกิดความร้อนต่ำเมื่อใช้งาน (Excellent hysteresis)
  4. การทนต่อแรงกดโดยไม่เสียรูป (Resistance to denting)
  5. การทนต่อน้ำมันที่ดี (Oil resistance)
  6. การทนต่อโอโซน (Ozone resistance)
  7. การทนต่อสภาพอากาศ (Weather resistance)

          แต่อย่างไรก็ตามโพลิยูริเทรนไม่ทนต่ออุณหภูมิที่สูงมากนัก ซึ่งจะทนอุณหภูมิได้สูงสุดประมาณ 100 องศาเซลเซียส โดยการผลิตลูกกลิ้งโพลิยูริเทรนนั้นจะเป็นการผลิตโดยใช้วิธีการหล่อใส่แม่พิมพ์เป็นส่วนใหญ่

a) ลูกกลิ้งโพลิยูริเทรนก่อนการหล่อ       b) ลูกกลิ้งโพลิยูริเทรนหลังการหล่อ

รูปที่ 1 ลูกกลิ้งโพลิยูริเทรนก่อนและหลังการหล่อ

รูปที่ 2 ลูกกลิ้งโพลิยูรีเทรนแบบต่าง ๆ

อุตสาหกรรมที่มีการใช้ลูกกลิ้งโพลิยูริเทรนได้แก่ อุตสาหกรรมการสิ่งพิมพ์ อุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรมสิ่งท่อ และอุตสาหกรรมเหล็ก เป็นต้น

a) อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์     b) อุตสาหกรรมกระดาษ    c) อุตสาหกรรมสิ่งทอ

รูปที่ 3 อุตสาหกรรมต่าง ๆที่มีการใช้ลูกกลิ้งโพลิยูริเทรน

ไฟล์แนบ PU rollers_PTI WISSEN

ลิงค์วีดีโอ PU rollers

ปรึกษาและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลูกกลิ้งโพลิยูริเทรน และผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับโพลิยูริเทรนได้ที่  Tel: 086 307 7319

By Ryan Wissen 24 August 2018
PTI WISSEN TEAM
Polytech Industry Company Limited

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s